Sebelum Proses Lamaran

lamaran
lamaran

Mungkin ada diantara sobat yang ketika ini sedang mempersiapkan acara lamaran. Sedangkan tak sekrusial ketika mempersiapkan pernikahan, tapi kadang-kadang printilan-printilan dalam lamaran inilah yang kelupaan. Sebelum acara pernikahan berlangsung ada level yang seharusnya dilewati sobat merupakan lamaran. Dalam lamaran sendiri terdiri dari dua level.

Jenjang yang pertama merupakan lamaran informal, dimana lazimnya seorang laki-laki datang seorang diri terhadap gadis pujaannya serta mengutarakan maksud terhadap orang tua atau wali perihal kesiapannya untuk menikah. Sesudah orang tua menyetujui barulah ditentukan waktu dan daerah untuk dijalankan lamaran secara formal.

anda butuh perhiasan berlian? disini yuk >> Perhiasan Berlian

Dalam lamaran formal dua keluarga besar dipertemukan secara sah atau formal. Acara lamaran formal ini lazimnya dari pihak laki-laki telah membawa barang-barang hantaran yang akan menjadi komplementer dalam pernikahan.

Untuk acara lamaran sendiri lazimnya ditiap-setiap tempat mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Ada pula yang mengemas acara lamaran ini menjadi pertunangan. Sejumlah barang-barang hantaran dibawa sebagai komplementer, tidak lupa juga cincin pertunangan.

Tapi, tidak demikian halnya pada kultur Jawa. Sebelum lamaran formal, terdapat juga acara lamaran semi formal yang disebut dengan tembungan. Dalam acara ini, pihak pria belum membawakan hantaran karena dalam acara ini pihak pria baru akan melamar dan memastikan waktu pernikahan. Acara lamaran formal yang disebut peningsetan lazimnya dijalankan sehari sebelum hari H atau sebelum ijab qobul dijalankan.

Barang yang seharusnya dipersiapkan

a. Cincin

Bagi beberapa pasangan, acara lamaran juga yakni acara pertunangan. Hal ini dijalankan supaya menghemat waktu dan tarif. Untuk itu sepasang cincin lamaran seharusnya dipersiapkan sebelum hari lamaran. Cincin lamaran nantinya bisa diaplikasikan kembali sebagai cincin pernikahan ketika menikah nanti.

b. Seserahan atau hantaran

Seserahan atau hantaran yang dibawa lazimnya terdiri dari sebagian variasi barang-barang dan juga makanan, seperti:

c. Kelengkapan Ibadah
Kelengkapan ibadah yakni simbol dasar dalam rumah tangga yang senantiasa mengingat Ilahi.

d. Perhiasan

Perhiasan bukanlah barang mesti yang seharusnya dibawa, seluruh disesuaikan dengan budget serta kesepakatan kedua belah pihak.

e. Baju

Baju yang dibawa merupakan baju formal seperti, dress maupun kebaya. Sebaiknya dalam pemilihan baju, si wanita sendirilah yang memilih sehingga contoh dan ukuran pantas dengan yang diharapkan.

f. Sepatu

Sepatu pada dasarnya merupakan sebagai komplementer dari hantaran baju. Sama seperti baju, sebaiknya hantaran sepatu juga menurut opsi dari si wanita. Supaya pantas dengan ukuran sehingga dapat terpakai.

g. Kosmetika

Kosmetika yakni satu paket dengan keperluan wanita, untuk mendukung supaya si istrinya nanti akan senantiasa tampil menawan. Pemilihan kosmetika sebaiknya juga menurut opsi dari wanita. Jangan hingga membeli produk kosmetika tanpa menanyakan lebih-lebih dulu, sebab kosmetika merupakan sesuatu yang betul-betul peka bagi wanita.

g. Makanan

Makanan yang lazimnya dibawa berupa makanan-makanan manis dan lengket seperti wajik, jadah, ketan, kudapan manis-kudapan manis, roti, serta buah-buahan. Hal ini mengandung makna supaya kelak bisa membangun rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan kebahagiaan dan kisah manis.

Sebab dalam prosesi lamaran lazimnya keluarga besar dari pihak laki-laki akan mendatangi pihak wanita, karenanya dibutuhkan juga transportasi yang akan diaplikasikan untuk membawa rombongan. Belum lagi apabila calon pasangan rumahnya berada jauh dari daerah tinggal.

h. Baju

Tiap-tiap pasangan tentunya berharap memberikan sesuatu yang berkesan dihari istimewanya, untuk itu lazimnya jauh-jauh hari bisa dipersiapkan dahulu baju yang akan diaplikasikan dalam acara hal yang demikian.

Nah itu tadi sobat secuil persiapan perihal pelaksanaan lamaran dan barang apa saja yang musti dipersiapkan. Semoga menolong yah buat yang lagi prepare, semoga dilancarkan semuanya.

setelah lamaran kan nikah, yuk kunjungi disini ya >> cincin kawin

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *